Select Language

Home > vn > news >khách hàng Trung Đông

Ngày 5 tháng 5, năm 2010,phóng viên đã gặp gỡ với nhân viên đăng lắp máy nghiền bột Raymond sản phẩm nóng nhất vào côngtenơ cho khách hàng Trung Đông tại nhà máy, khách hàng đã mua máy của chúng tôi 4 năm trước. Lô hàng này là lần thứ ba của khách hàng,khách hàngnày đang mở rộng nhà máy bằng cách bổ sung thêm hai bộ máy.

"Dưới tình hình khôi phục khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới đã được phát triển ổn định, nhiều khách hàng đã giải quyết vấn đề tài chính của họ" giám đốc nói, "chúng tôi cũng đang lập kế hoạch giải quyết vốn tiền cho một số khách hàng gặp vấn đề tài chính nhưng đã định mua các thiết bị khi họ được chứng minh bằng bên thư ba."

Thịtrườngcủa chúng tôi đăng càng ngày càng ổn định và được mở rộng rát là nhanh trong mấy năm nay,khi bất đầu công ty chỉ có mấy nước bây giờ đã bán được đến 24 quốc gia thầm chítoàn thế giớidưới phương chương "đảm bảo chất lượng,phục vụ khách hàng".Xin điền bảng biểu này hoàn chỉnh,chúng tôi sẽ liên lạc bạn trong 24 tiếng!

*Sản phẩm bạn quan tâm:
*Tên của bạn:
*Email của bạn:
*Quốc gia:
Số điện thoại của bạn:
Nội dung tư vấn: