Select Language

Home > vn > news >Đoàn đại biểu Chile khảo sát Xuanshi Thượng Hải

  • Nhiệt liệt hoan nghênh đoàn đại biểu đến tham quan
  • Tham quan nhà máy
  • Nhân viên làm việc thuyết minh tỉ mỉ cho khách hàng
  • Nhân viên công ty và khách hàng giải thích giao lưu với nhau
  • Bàn bạc trong văn phòng
  • Chụp ảnh lưu nghiệm

Lấy “xúc tiến phát triển,tiến bộ cùng nhau” làm mục tiêu, ngày 20 tháng 10 năm 2010 Hiệp hội Nghề quặng Chile sang công ty chúng tôi khảo sát. Trong bầu không khí hoà hợp,hai bên tiến hành bàn bạc giao lưu,và sáng tạo điệu kiền tốt cho sự hợp tác tương lai.
Đoàn đại biểu Chile tất cả có 37 người, trong đó bao gồm một hội trưởng hiệp hội ,một người quản lý cao cấp trong hiệp hội và nhiều nhân viên liên quan. Khảo sát chia thành buổi sáng buổi chiều hai nhóm,thành viên hiệp hội và các giám đốc công ty chúng tôi được giao lưu một từng một.Hội trưởng hiệp hội chủ yếu giới thiệu tình hình về nghề quặng và thị trường mua bán máy móc của Chile cho ông ty chúng tôi, tổng giám đốc công ty chúng tôi kể lại tình hình nghề máy moc Trung Quốc và giới thiệu công ty chúng tôi cho đoàn đại biểu Chile.Dưới sư tích cực tiếp đón của nhân viên công ty tôi , khảo sát lần này được triển khai thuận lợi.Hai bên nhận được nhiều ý thức chung!
Chúng tôi tin rằng sau khi khảo sát này, hai nước Trung Quốc và Chile sẽ cò nhiều cơ hội hợp tác về nghề quặng, trong việc mở thị trường Chile của công ty chúng tôi sẽ càng thuận lợi.Xin điền bảng biểu này hoàn chỉnh,chúng tôi sẽ liên lạc bạn trong 24 tiếng!

*Sản phẩm bạn quan tâm:
*Tên của bạn:
*Email của bạn:
*Quốc gia:
Số điện thoại của bạn:
Nội dung tư vấn: