Select Language

Home > vn > About Us >Thực lực kỹ thuật

Công ty chúng tôi có một đôi ngữ chuyên gia nghiên cứu kỹ thuật rất ưu tú, họ bình quân làm nghề này trên 15 năm ,họ là tự hào của công ty chúng tôi. Căn cứ yêu cầu phát triển nhanh chống về mặt kỹ thuật , công ty tôi đã củ nhân viên kỹ thuật sang các nước phát triển khảo sát học và bồi dưỡng như Mỹ, Nhật, Thuỵ Điển ,Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Canađa, Nga, Đức và Ôxtrâylia vv…Và đã giành được những bằng khen tiến bộ khoa học kỹ thuật nhà nước. Công ty chúng tôi tin rằng——chỉ có một đội ngũ kỹ thuật ưu tú,mới thât sự phục vụ cho khách hàng càng tốt càng nhanh. 

 Xin điền bảng biểu này hoàn chỉnh,chúng tôi sẽ liên lạc bạn trong 24 tiếng!

*Sản phẩm bạn quan tâm:
*Tên của bạn:
*Email của bạn:
*Quốc gia:
Số điện thoại của bạn:
Nội dung tư vấn: