Select Language

Home > vn > About Us >Tiêu chuẩn phục vụ

Công ty Hữu hạn Máy móc Xuanshi Thượng Hải nêu ra tiêu chuẩn phục vụ“ “ba hai mươi tư””, “ba hai mươi tư” ý là ba cái 24 tiếng tiêu chuẩn phục vụ cho khách hàng, tức là cả ngày 24 tiếng mạng lưới theo đuổi chỉ đảo phục vụ sau bán; trong 24 tiếng cung cấp phục vụ lắp đặt ,thử máy,sửa chữa và thay đổi linh kiện vv trong nước ;24 tiếng cung cấp phục vụ trả lời câu hỏi trên mạng và điện thoại.Xin điền bảng biểu này hoàn chỉnh,chúng tôi sẽ liên lạc bạn trong 24 tiếng!

*Sản phẩm bạn quan tâm:
*Tên của bạn:
*Email của bạn:
*Quốc gia:
Số điện thoại của bạn:
Nội dung tư vấn: